Úprava Hitec Eclipse 7 na 2,4GHz

(4.3.2010)

Zdá se, že modelářským pásmům 35 a 40 MHz, vzhledem k neúnosnému výskytu rušení v místech, kde bylo dříve pohodové létání, definitivně odzvonilo. Rušení, jak známo, je zákeřné a projevuje se za všech okolností v tom nejméně vhodném okamžiku. Pročetl jsem množství různých diskusí na téma přechod na 2,4GHz a zvolil systém jehož autorem je firma Jeti. Ono se uvidí (... jo, do roka a do dne, Lomikare!*)

Zdůrazňuji, že toto není návod na úpravu Eclipse, pouze několik poznámek z pokusů prováděných mojí maličkostí pro osobní potřebu. Cokoliv si tedy kdokoliv provede na vlastním vysílači, případně ještě následně na majetku ostatních, činí tak na vlastní riziko. Pratetička říkala v podobné situaci: "Jak si kdo ustele, tak si lehne"!


Vysílačů na 2,4GHz najdeme dnes na trhu dostatek. Je jasné, že úpravy starých vysílačů mnoho modelářů již neprovádí a dají přednost nákupu nového vysílače. Na internetu není také příliš informací od těch, kteří tyto úpravy prováděli. Řešení mého konkrétního požadavku, tj. zachovat původní funkci Eclipse (mám ještě jisté množství fungujících přijímačů a nemusím je hned vyhazovat do popelnice) a přepínat se mezi druhem provozu, jsem na netu nalezl jen na jedné adrese. Kolega modelář sledující při úpravě Eclipse stejný cíl, mi poskytl množství inspirativních fotografií úpravy provedenou údajně p. Z. Hnízdilem.

Dalším z požadavků, o jehož smysluplnosti však mnozí pochybují, bylo připojení Jeti boxu přímo na vysílač. Jsem zastáncem názoru, že jeho umístění někde poblíž hlavního displeje je opodstatněné. Po jistém rozmýšlení jsem zvolil umístění držáku Jeti boxu na počítačový pult, nikoliv na vysílač. Může tak sloužit pro potřeby pilota i případného pomocníka zárověň a rozšířit informace o právě probíhající letové situaci. Ovládání se zdá přiměřené, zasunutá původní antéma příliš nevadí. Současně je umístěn relativně daleko od antén (někde jsem vypátral doporučovanou vzdálenost větší než 2") a nemělo by docházet k významnému ovlivňování přenosu. Uchycení Jeti boxu je provedeno osvědčeným suchým zipem a připojení konektorem. Lze jej tudíž bez potíží odpojit při klasickém létání "jako za starých časů". V inspirativních pramenech je k propojení využito stereo jacka 3,5mm. Nezdálo se to optimální (stereozásuvka při zasouvání samečka zkratuje vstupy), ale patrně v nouzi použitelné. Pro připojení Jeti boxu jsem využil protikusu "lámací lišty" a mírně jej upravil pro použití do panelu. Nebylo tedy nutné zhotovovat speciální propojovací kabel, ale stačilo k původnímu kablíku použít mezikus ulomený z lámací lišty.

Přepínání druhu provozu se zdá výhodné indikovat svitem nějaké LED. Současně se zapínáním příslušných modulů by bylo vhodné přepínat také PPM signál. Použil jsem však pouze doporučované zapojení a kouzla se signálem PPM jsem neprováděl.

Vyrobit v krytu Eclipse nějaké otvory navíc nepředstavuje žádný výzmnamný problém. Pouze se patrně pozastavíme po odšroubování všech šesti šroubů plastového krytu nad poměrně krátkým svazkem vodičů spojujících obě poloviny vysílače. Pro jistotu tedy odpojíme oba konektory od zadního krytu, aby se s oběma polovinami lépe manipulovalo. Jistý problém nastává v okamžiku, kdy potřebujeme nějak dostat modul Jeti Duplexu TU do vysílače na jiné místo, než doporučuje návod od výrobce a ještě bez doporučovaného "mezikusu" označeného v tomto návodu jako montážní sada HE7. V místě, kde se zdálo umístění nejvhodnější nepasovaly montážní otvory modulu Duplexu na plastové sloupky v krytu vysílače. Nepasovaly sice jen o vlásek, ale bylo potřeba upravit rozteče otvorů modulu jehlovým pilníkem.

Po montáži modulu zašroubujeme SMA konektor pro anténu. Také podle návodu ustříhneme přiložený svazek vodičů zakončený z obou stran konektorem. Vodiče připájíme na místo o kterém se zmiňuje návod (tedy na konektor učitel-žák) a můžeme udělat první zkoušku funkce. Na vybranou s připojením máme také přímo hlavní DPS v místech, kam pájí p. Zdeněk Hnízdil. Záleží na názoru na uspořádání (topologii a filosofii) přestavby, abychom neměli zbytečně dlouhé dráty uvnitř Eclipsy. V tomto mém případě je zapojení provedeno podle doporučení firmy Jeti.

Pokud vše funguje, pokračujeme v úpravách. Přehazování jumperů nahradíme posuvným přepínačem umístěným na zadní straně. Vzhledem k tomu, že vysílač je používán převážně v pultu, dal jsem přednost tomuto umístění před spodní stranou vysílače. Zdá se, že i na tomto místě nehrozí náhodné přepnutí. Z téhož místa je vyvedeno napájení indikační LED. Od dvoubarevné indikace jsem upustil (... no dvoubarevná LED nebyla zrovna poruce) a je indikován pouze 2,4GHz provoz. Provedení je běžné, tedy LED s vyšší svítivostí (nebo nízkou spotřebou) a předřadným rezistorem. Napájení původního modulu je přivedeno z jumperu na Jeti Duplexu na konektor připojující původní FM výměnný modul z druhé strany. Předtím, než toto propojení realizujeme, přestříhneme původní bílý napájecí drát. Vodiče jsou na jumpery připájené. Zastavěný prostor se mi zál trochu nižší než při použití konektorů.

Při zavírání vysílače se přidané vodiče nijak zvlášť nepletou, lze je vysvazkovat dle uvážení. Jsou vždy alespoň z jedné strany na konektoru, nebo na přepínači, takže je lze v případě potřeby odpojit nebo odšroubovat.Blokové Schema zapojení
Fotografie
*) Boží soud, Staré pověsti české, Alois JirásekPoslední aktualizace dne 5.8.2010

Zpět


Návštěv:
279530